Taisyklių pakeitimai


Nuo 2008 metų spalio 1 d. keičiamos krepšinio taisyklės:

4.3 paragrafas. Apranga

Reklama

Šiame paragrafe buvęs teiginys, kad žaidėjai gali po oficialiais marškinėliais dėvėti marškinėlius trumpomis rankovėmis, nebegalioja.

25.2.3. Žaidėjas, parkritęs ant grindų

Jei žaidėjas parkrenta ir slysta ant grindų laikydamas rankose kamuolį – tai nėra taisyklių pažeidimas.

28.1.3. Kamuolys komandos puolimo zonoje

Kamuolys, varomas žaidėjo iš komandos gynybos zonos į puolimo zoną, patenka į puolimo zoną, kai abi šio žaidėjo kojos ir kamuolys liečia grindis puolimo zonoje.

30.1.2. Į gynybos zoną grąžintas kamuolys

Jei žaidėjas, atsispyręs puolimo zonoje pašoka į viršų, ore pagauna kamuolį, kurio nevaldė jo komanda, ir nusileidžia savo gynybos zonoje, – tai nėra taisyklių pažeidimas.

31. Neteisingas kamuolio lietimas metimo metu ir trukdymas įmesti į krepšį

Jei žaidėjas iškiša iš apačios pro lanko vidų ranką ir paliečia kamuolį, tai nėra paprastas pažeidimas, o neteisėtas kamuolio lietimas ginantis/puolant ir turi būti vertinamas, kaip nurodyta tame paragrafe.

36.1.4.
Nesportinė pražanga

Jei besiginantis žaidėjas iš už nugaros ar iš šono prasižengia prieš varžovą greito puolimo metu ir nėra kito besiginančio žaidėjo tarp atakuojančio žaidėjo ir atakuojamo krepšio, turi būti skiriama nesportinė pražanga.

38.3.1. Techninė pražanga

Techninė pražanga gali būti skiriama žaidėjui už pavojingą judesį alkūnėmis (jei ir nebuvo kontakto).


Leave a Reply