Laiškas žmonai


Mano brangioji, mano pirmoji (tarp visų kitų) meilė, aš apsvarsčiau tarp mūsų įvykusį konfliktą, įvertinau visus “už” bei “prieš” ir nutariau:

1. Konflikto priežastis turėtume aptarti kartu susėdę prie apskrito stalo. Atsižvelgiant į tai, kad esu moraliai ir fiziškai traumuotas, stalą pirksi tu.

2. Pasitarimo metu negali dalyvauti tavo mama, dar žinoma kaip “uošvienė”, “piktžaizdė”, “dantų skausmas”.

3. Į pasimatymą turi atvykti tvarkingai apsirengusi, saikingai pasidažiusi, nuolankiai nusiteikusi.

4. Su savimi turėk:

a) alaus – 20 vnt.;

b) degtinės, vyno ir kitų gaiviųjų gėrimų – 10 vnt. (bet ne mažiau kaip 5litrus);

c) dantų šepetėlį – 1 vnt.;

e) maisto 2 asmenims neribotam laikui;

f) pinigų – jei pritrūktų gaiviųjų gėrimų.

5. Pasitarimas vyks už uždarų durų. Mūsų pasitarimo metu tu pritarsi šiems mano reikalavimams:

a) vyras – šeimos galva, o ne pusgalvis;

b) du trečdaliai vyro algos priklauso vyrui! Trečdalis – mokesčiams.

c) draugai – vienintelė vyro paguoda (kadangi meilužių vyras nemyli, jos laikomos draugais).

d) sportas – sveikata! Per futbolo rungtynes nesiliesti prie televizoriaus, nekalbinti vyro, nepateikinėti jam kvailų, bobiškų klausimų!

e) kiekvienas vyras nusipelno būti pamaitintas, aprengtas, paglamonėtas ir pagirtas!

f) alų gerti sveika!

g) sveika gerti ne tik alų!

h) laimė ne piniguose, o žmonos požiūryje į vyrą!

i) vyras visada teisus!

j) kaimyną Petrą reikia užmušti!

k) reikėtų užmušti ir Joną!

Pasitarimo kulminacija:

1. Tu manęs atsiprašinėji.

2. Aš tau atleidžiu.

Padariniai, laukiami tau atsisakius dalyvauti pasitarime ir pritarti humaniškiems, logiškiems bei geranoriškiems mano pasiūlymams:

1. Niekada nerasi geresnio už mane.

2. Savo širdį sužalosi į mūsų meilės duženas.

3. Ligos patale tau niekas nepaduos vandens.

4. Šeima – nedaloma visuomenės ląstelė.

5. Kiek aš galiu maitintis duona su alumi?!

Susitikimo vieta – mūsų butas. Apie laiką pranešiu vėliau.

Pasitarimo pirmininkas – aš ( tavo vyras).

P.S. Kai kitą kartą sugalvosi išbėgti pas motiną, pasiimk ir šiukšles!.. Tu neįsivaizduoji, kaip smirdi!..


Leave a Reply