Darbelis smegenims


Vienoje Lietuvos svetainių – Cha.lt radau man labai įdomų dalyką – netradicinius, iš šalies atrodančius paprastai matematinius uždavinius. Manau, kad bent dalis mano blog’o skaitytojų susidomės jais ir komentaruose parašys gautus atsakymus ir tada mes galėsime juos sulyginti.

Uždaviniai:

1. Po vyro mirties, jo 10 000 000 litų palikimas atiteko likusiems šeimos nariams: žmonai, 5 sūnums ir 4 dukterims. Visos dukterys gavo po lygiai. Visi sūnūs taip pat po lygiai, bet sūnaus dalis buvo 2 kartus didesnė nei dukters. O žmonai atiteko 3 kartus daugiau nei sūnui. Kiek gavo žmona?
2. Žveigždutes pakeiskite matematiniais ženklais, kad ši lygybė taptų teisinga:
16 * 12 * 2 * 3 = 99
3.Kokius skaitmenis atitinka raidės M ir A, jei lygybė MA + A = AM teisinga?
4. Įsivaizduok, kad tamsią tamsią naktį ateini į tamsų kambarį kur stovi žvakė, žibalinė lempa ir dujinė viryklė. Kišenėje yra degtukų dėžutė, o joje likęs tik vienas vienintelis degtukas. Ką pirma uždegsi?
5.Kieme iš viso yra 14 dviratukų ir triratukų. Jeigu ratų suma lygi 33, tai kiek kieme triratukų?
6. Grįžęs iš rūsio tėvelis pasakoja:
– Mačiau rūsyje didelį voratinklį. Jame iš viso buvo 16 vorų ir musių. Iš viso suskaičiavau 102 kojas. Pasakykite, kiek buvo voratinklyje vorų?
7.Įsivaizduokite, kad jūs raitelis ir dalyvaujate žirgų lenktynėse. Jūs pralenkiate žirgą, kuris joja antras. Kelintas dabar jojate?
8.Julius ir Saulius yra broliukai. “Mes gimę tą pačią valandą”, sako Saulius, “Tą pačia dieną, tais pačiais metais”. “Bet,” taria Julius, “mes nesam dvynukai!”
Kaip taip gali būti?
9.Žemiau pateikta lygybė kol kas nėra teisinga
123456789=100
Kairėje lygybės pusėje kur norite įterpkite matematinius ženklus + ir – nekeisdami skaičių tvarkos, kad lygybė taptų teisinga.
10.Robertas yra labai keistas berniukas. Jis meluoja 6 dienas per savaitę ir tik 1 dieną sako tiesą. Štai ką jis pasakė per tris, iš eilės einančias dienas:
1 diena: Aš meluoju pirmadienį ir antradienį
2 diena: Šiandien yra trečiadienis, šeštadienis arba sekmadienis.
3 diena: Aš meluoju ketvirtadienį ir penktadienį.
Kažkurį 1 kartą jis pasakė teisybę.
Nustatykite, kurią savaitės dieną Robertas nemeluoja.
11.Medžiotojas, išėjęs iš savo namelio, nuėjo 2 km į Pietus ir pamatė lokį. Lokį sekė 2 km į Rytus. Tada žverį nušovė ir tempė 2 km į Šiaurę ir pasiekė savo namelį – tą pačią vietą, iš kurios pradėjo medžioklę. Kokios spalvos lokio kailis?
12.Gatvėje stovi 100 namų. Visi namai sunumeruoti nuo 1 iki 100. Pasakykite kiek kartų numeruojant panaudotas skaitmuo 9?
13. Kiek valandų yra pusė trečdalio laiko, lygaus ketvirtadaliui paros?
14. Iš kur atsiranda antis, kuri Paryžiuje plaukia žemyn Senos upe ?
15. Kokius akmenis randame Lamanašo sąsiauryje?
16.Francas užkietėjęs bėgikas.Vieną rytą, bėgdamas kasdieninę tolimą distanciją, jis susitinka draugą Fricą. Susužavėjęs Franco sportiniu aktyvumu, šis klausia: “Kiek tu kilometrų nubėgi kiekvieną dieną?” O Fracas atsakė : “Užduosiu tau artimetinį uždavinį: kiekvieną dieną aš nubėgu penkis kilometrus bei pusę visos distancijos”. Taigi, kiek Francas nubėga kilometrų kiekvieną dieną ?
17.1000 galima užrašyti, aštuonis kartus panaudojant skaičių 8. Kaip tai padaryti?
18. Suzi Šmit yra 15 metų. Jos mama – tris kartus vyresnė nei ji. Po kiek metų ponia Šmit bus tik dvigubai vyresnė už Suzi?
19.Kaip trečdaliu sumažinti skaičių 99, nieko neatimant?
20.Liniuotė kainuoja 1 Lt. brangiau negu pieštukas. Abu kartu šie daiktai kainuoja 1,10Lt. Kiek centų kainuoja pieštukas?

,

7 responses to “Darbelis smegenims”

 1. 1. 3 000 000 Lt
  2. 16 * 12 / 2 + 3
  3. M = 8
  A = 9
  4. Degtuka
  5. Triratukams like ratai 33 – 14 * 2 = 5, taigi vienas triratukas ir dar du vienratukai?
  6. 16
  7. Antras
  8. Skirtingas gimimo menuo arba trynukai
  9. 12 – 3 – 4 + 5 – 6 + 7 + 89 = 100
  10. Ketvirtadieni
  11. Baltas
  12. 19 kartu
  13. Viena
  14. Antis atsiranda is kiausinio? ;D
  15. Slapius
  16. 10 km
  17. 8888 – 8888 + 1000 = 1000
  18. 15
  19. “Gudriai” – apversti.
  20. 5 ct

 2. Kausai penktam klausime nera minima kad butent 14 dviratuku … 14 yra dviratukai +triratukai 😀 taigi yra 9dviratukai +5triratukai => 9*2 +5*3 = 33 😀

Leave a Reply