Tag: įdomu

  • Įdomus tekstas

    Vineo Diždsioois Biratnjios uinvretetio moskinliknai nsutatė, jog yra višiskai nsevbru kioka travka riadės isšėdtytos žoždusioe, savbru tik pmira ir paksunitė rdaiė btūų svao vitejoe – vis teik tektsas yra piukiai skaimtoas. Tai y樂威壯 ra dėl to, kad skatiymadi mes žirūim ne keikveiną rdaię iš eliės, bet vsią radižių rikninį ikšrat;DD