Fibonačio skaičius

Per Algoritmų teorijos paskaitą gavau užduotį, sukurti programą, kuri parašytų reikiamą kiekį Fibonačio skaičių.

Fibonačio skaičių seka – sveikųjų skaičių seka {Fn}, nusakoma taip: F0 = 0, F1 = 1, Fn+1 = Fn + Fn-1. Seka prasideda šiais skaičiais: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233. Paprasčiau tariant, kiekvienas šios sekos skaičius lygus dviejų prieš jį einančių skaičių sumai.

Taigi, pateikiu savo programą – SIŲSTIS