Pascal – Skaičių tipai ir veiksmai su skaičias


Kaip ir matematikoje, tai ir informatikoje (Pascal) yra įvairūs skaičių tipai.

Sveikieji skaičiai (integer)- tai skaičiai be trukmenos (Pvz: -5; 0; 1; 13)
Realiejo skaičiai (real) – tai visi kiti likę skaičiai. (Pvz: 5,5; 1,3; 0,0; 1E5)

Paskalyje yra dar vienas tipas, tai longint (long integer – ilgieji sveikieji skaičiai).Jie skirti ilgiems, tūkstantiniams skaičiams skaičiuoti. Šiaip patarčiau beveik visada naudoti longint, nes nežinia kokius skaičius vartotojas pasirinks. Bet iš esmės nėra skirtumo, nes kompiliatorius vistiek parodys, kad tipas blogas (per mažas).
Kaip ir matematikoje, taip ir informatikoje, skaičius galima sudėti ir t.t.
Dalyba:
div – kintamajam priskiria skaičiaus sveikąją dalį (5,2 priskirs 5).
mod – priskiria kintamajam trukmeninę dalį (5,2 priskirs 2).
/ – priskira tokia reikšme kokia gavo padalinus (10/2 bus 5,0000…)
Pastaba:
Taikant
trečiąją dalybos rūšį būtina kintamąjąm priskirti realiojo tipą (real).

Daugyba:
* – tai pačia kaip ir matematikoje (2*2, tai kintamajam bus priskirta reiškmė 4).
Pastaba:
Dauginant real tipo skaičius su integer, kintamasis, kuriam bus priskirta galutinė reikšmė, turi būti real tipo.

Sudėtis, atimtis:
+ kintamajam bus priskirtas skaičių suma (5+6, tai kintamajam bus priskirta 11);
– kintamajam bus priskirtas skaičių skirtumas(10-9, tai kintamajam bus priskirta 1);
Pastaba:
Sudedant ar atimant real tipo skaičius su integer, kintamasis, kuriam bus priskirta galutinė reikšmė, turi būti real tipo.

Kėlimas kvadratu, šaknies traukimas:
Sqr – Kintamajam bus priskirta skaičiaus kvadrato reikšmė. (sqr 2, kintamajo reikšmė bus 4);
Sqrt – Kintamajam bus priskirta skaičiaus šaknies reikšmė. (Sqrt 9, kintamajo reikšmė bus 3);
Pastaba:
Kintamojo reikšme bus real, jei trauksime šaknį (Sqrt). Išimtis, jei duomenys konkretūs skaičiai (ne kinta) ir išsitraukia sviekoji šaknis. (Sqrt 4 bus 2, ir t.t.)

,

4 responses to “Pascal – Skaičių tipai ir veiksmai su skaičias”

  1. div – kintamajam priskiria skaičiaus sveikąją dalį (5,2 priskirs 5).
    mod – priskiria kintamajam trukmeninę dalį (5,2 priskirs 2).

    na čia tai nesąmonę suskėliai.

Leave a Reply